Nieuwsoverzicht uit de vak- en nieuwsbladen

Uitvaartnieuws Week 41
8 oktober t/m 14 oktober 2007

overzicht eerdere uitgaven

naar homepage

Uitvaart Clown Leeuwarder Courant 13 oktober 2007. Humor en ellende horen bij elkaar
Humor kan ontwapenen, ontladen, relativeren en luchtiger maken. Het is een doeltreffend wapen in spannende situaties, zegt gezondheidspsycholoog Sibe Doosje. En goed voor de psychische gezondheid bovendien. „Zonder humor zou de wereld buitengewoon deprimerend, serieus en onleefbaar zijn.".....Ook in treuriger situaties kan humor leiden tot opluchting en ontlading, zegt Doosje, die onlangs aan de Universiteit van Tilburg een Studium Génerale-lezing hield over het onderwerp. „Neem een begrafenis. Bij de koffie en cake kortten vaak de leuke verhalen los over de overledene. Dat maakt de situatie even minder triest. Humor wordt niet voor niets omschreven als, tragedie plus tijd."......

Leeuwarder Courant. 13 oktober 2007. Nachtvlinders in de omgekeerde kraamtijd
Een omgekeerde kraamtijd. Zo noemt Geke Lukkes het sterfbed van mensen. Zo veel warmte en belangstelling als er bij de geboorte is, moet er als het even kan ook aan het einde van iemands leven zijn.
De Leeuwarder afdeling van de Vrijwilligers Palliatieve Terminale Zorg Noordwest-Friesland (VPTZ), waar Lukkes een van de coördinatoren is, draagt aan een goed levenseinde bij. Circa 75 vrijwilligers begeleiden mensen in de laatste weken van hun bestaan. Tweederde van het vrijwilligersbestand is actief in het hospice Marcelis Goverts Gasthuis aan de Noordersingel, waar zes appartementen zijn voor terminale bewoners.....Een ronde langs de zes bewoners, zo mogelijk een kort hazenslaapje als je met twee vrijwilligers bent in de nacht, overleg met de verpleegkundige die een paar keer per nacht langs komt, en verder allerlei zorgtaken: iemand op de po helpen, een bed verschonen, helpen bij het innemen van medicijnen, wat te drinken brengen. Zo verlopen de nachten in het hospice voor de vrijwilligers. Maandag is er een symposium over palliatieve zorg in het MCL. Nieuwe vrijwilligers kunnen zich aanmelden bij de VPTZ op nummer 06-51490958.

Verschillende kranten 13 oktober 2007. Kind wil zelf over donatie beslissen.
ANP: Een ruime meerderheid van de kinderer tussen de 9 en 14 jaar, namelijk 67 procent, wil zelf beslisser wat er met hun organen gebeurt na hun dood. Ook geeft een meerderheid van de Nederlandse kinderen (60 procent) aan donor te willen worden. Dit blijkt uit een representatief onderzoek van het NOS Jeugdjournaal onder ruim 2600 kinderen. Van de 40 procent die geen donor wil zijn, geeft de helft als reden: „Het idee dat ik niet heel blijf na mijn dood, vind ik niet fijn."....

Dagblad van het Noorden. 13 oktober 2007. Zorgen over joodse begraafplaats Farmsum
De joodse begraafplaats uit de 17e eeuw in Farmsum moet aan de vergetelheid worden ontrukt. De ChristenUnie maakt zich bezorgd over de huidige staat van de begraafplaats aan de Bredelaan. Een aantal zerken is zwaar beschadigd. Ook zit het hekwerk op slot, zodat belangstellenden de dodenakker niet kunnen bezoeken. Fractievoorzitter Gerrit Jan Steenbergen van de ChristenUnie vindt dat de begraafplaats weer onder de aandacht van het publiek moet worden gebracht. "Ik woon nu al vijf jaar in Delfzijl, maar ik wist niet dat hier zo'n begraafplaats aanwezig was. In Delfzijl is al een hoop geschiedenis verloren gegaan. De synagoge is er ook al niet meer. Daar zit nu het Leger des Heils in. Laten we dat wat we nog hebben alsjeblieft koesteren. Ik stel voor dat we in ieder geval een bord plaatsen om de mensen er op te wijzen dat dit bestaat."...

UMCG snijzaal Leeuwarder Courant 13 oktober 2007. Donatie of ter beschikking
Orgaandonatie en je lichaam ter beschikking stellen aan de wetenschap, worden wel eens door elkaar gehaald. Het stoffelijk overschot van een orgaandonor blijft een dag in het ziekenhuis. Daarna krijgt de familie het lichaam terug om te begraven of te cremeren.
Wie zijn lichaam ter beschikking van de wetenschap stelt, keert niet terug naar de familie. Er volgt geen begrafenis of crematie. De afdeling anatomie van het ziekenhuis bepaalt wat er met het lichaam gebeurt.
Klaas van Linschoten en Peter Gerrits vonden het een gemis dat familieleden maar een dag de tijd hebben afscheid van de overledene te nemen. Zij hamen het initiatief voor een monument waar nabestaanden hun familielid kunnen herdenken. In navolging van Graz en Sydney. Onlangs is het eerste gedenkteken in Nederland onthuld. Het staat bij het crematorium in Groningen.
Wie zijn lichaam beschikbaar stelt aan de wetenschap wordt binnen 24 uur na overlijden opgehaald. De familie ziet de overledene niet meer terug. Wat gebeurt er met het lichaam? Hoofd preparatie Klaas van Linschoten en anatoom Peter Gerrits van het Universitair Medisch Centrum......

De Gelderlander 13 oktober 2007. Atelier Antoinette helpt zelf urnen maken
Antoinette de Vroomen begeleidt mensen die zelf een urn willen maken. Deze zomer streek ze vanuit Tilburg neer in Beuningen en verbouwde een voormalig architectenkantoor tot Atelier Antoinette. Urnen maken, daar wil ze in verder. Na drie jaar werken bij een uitvaartonderneming en kanker overwonnen te hebben, werd ze gevraagd om het Johan Stekelenburg Compliment te maken. Dat is een beeld als eerbetoon aan de overleden Tilburgse burgemeester. Het beeld wordt iedere twee jaar uitgereikt aan een bedrijf dat zich belangeloos inzet om jongeren aan werk te helpen.
"Deze drie dingen waren de start van de begeleiding bij urnen maken. Het was een teken dat ik het moest doen. Nadat ik het beeld gemaakt had voor het Johan Stekelenburg Compliment, drong het echt tot me door. Ik dacht; dit is het, hier moet ik voor gaan. Het past gewoon bij me.''
Op dit moment begeleidt Antoinette een man die een beeld maakt om de urn van zijn overleden vrouw in te zetten. De begeleiding gebeurt in drie stappen: eerst maken ze samen een klein figuurtje, zodat de klant kan wennen aan de klei. Dan wordt er een oefenversie gemaakt en als de klant klaar is voor het echte werk beginnen ze samen aan het herdenkingsobject. Zelf een urn maken helpt volgens Antoinette ook bij het verwerkingsproces. "Het voegt iets persoonlijks toe en mensen vinden het vaak heel fijn dat ze op deze manier het verlies van hun dierbare kunnen verwerken.'' .....

Brabants dagblad. vrijdag 12 oktober 2007. Graven Macharen aan krappe kant
Henk Verhagen: De parochie Petrus' Banden in Macharen hanteert voor een graf op haar bijzondere begraafplaats 5,1 vierkante meter. Jan Buis van het kerkbestuur erkent dat dat krap is. Genius Loci Begraafplaatsadviseurs uit Boxtel hanteert 7m² om een gezond evenwicht te creëren tussen beheerskosten en opbrengsten. Het Boxtelse bedrijf heeft vorig jaar oktober de bouwstenen aangedragen waarop Oss zijn beleidsvisie Herziene rol bijzondere begraafplaatsen heeft gebaseerd. Macharen komt daarin aan bod als parochie met het nijpendste probleem met de begraafplaats en is al tijden bezig meer ruimte te scheppen.
Over de 5,1 vierkante meter zegt Buis: "Eigenlijk is het al te krap volgelegd. Nóg meer verdichten wil ik niet." Hij wijst op diverse vierkante perkjes met bloemen erin, die naast het looppad liggen. "Dat zijn urnenvakken. Daar zijn ze ooit voor gereserveerd. Nou kun je zeggen dat we ook dáár grafruimte van moeten maken, maar het is met zijn 90 centimeter veel te smal. Het wordt dan zo proppen allemaal." De begraafplaats zit echt zowat vól.....

Leeuwarder Courant 11 oktober 2007. Bij een graf wil je wel geloven
Wim Houtman: Een kerkelijke uitvaart spreekt nog altijd ook niet-kerkelijke mensen aan, ontdekte Thomas Quartier. „Bij een graf zijn maar heel weinig mensen echt atheïst." Het kerkbezoek loopt terug, maar de vraag naar een kerkelijke begrafenis blijft stabiel. Dat intrigeerde Thomas Quartier. Hoe komt dat? En hoe beleven mensen die zelf niet of niet meer naar de kerk gaan zo'n uitvaart? Over die vragen schreef Quartier zijn proefschrift. Hij promoveerde in Nijmegen tot doctor aan de nieuwe faculteit religiewetenschappen van de Radboud Universiteit. Onkerkelijke mensen die bij een begrafenis in de kerk zitten, vinden het vooral een mooie dienst als de overledene passend wordt herdacht. Als er aandacht is voor zijn of haar leven
Thomas Quartier verbaast zich er als Duitser over hoe persoonlijk een kerkelijke uitvaart in Nederland wordt ingevuld.....„Een mooi voorbeeld maakte ik mee bij een uitvaart waar een groot modelschip voor in de kerk stond. Scheepsmodellen bouwen was een hobby van de overledene geweest. De pastor wist dat heel mooi te combineren met woorden over je levensreis, de goede haven en de grote stuurman die jouw leven niet loslaat."......

De Stentor. 9 oktober 2007. Serene rust bij dodenakker op de tocht
Jolanda de Kruyf: Stichting Steenwijkerland Tegen Windmolens hoopt dat de gemeenteraadsfracties vanavond 'een duidelijk signaal afgeven' tegen 'ontsierende en lawaaierige windturbines'. Zoevende rotorbladen met enorme slagschaduwen bij de begraafplaats in Baarlo stuiten tegen de borst. "Nabestaanden zijn verontrust", meldt woordvoerder Eddy Kolk. 'Hoe kan het zijn dat juist christelijke partijen deze mensen straks de gelegenheid ontnemen om emotioneel dicht bij hun overleden dierbaren te zijn door daar imposante windturbines toe te staan?'
Politiek Steenwijkerland kan kiezen voor 'serene rust' op de begraafplaats, maar tegelijkertijd óók voor duurzame energie. Kolk: "Er zijn vele alternatieven die wel rendabel zijn. Het windmolenpark Baarlo levert energie voor slechts driehonderd mensen, maar wel een fantastisch financieel rendement voor een paar investeerders. Weegt dat op tegen de schade die het de woon- en leefomgeving van ons allemaal berokkent?'.....

De stad Amersfoort. 9 oktober 2007. Veel misverstanden over cremeren.
Tim van der Hammen: Afgelopen zaterdag werd de vierde Open Dag gehouden door crematorium Amersfoort en begraafplaats Rusthof. Er kwamen ruim 350 belangstellenden op de Open Dag af. De grootste groep geïnteresseerden was boven de 40 jaar, blijkbaar de leeftijdsgroep waarbij zaken als begraven en cremeren een belangrijker rol gaat spelen. Veel onduidelijkheid bestaat nog steeds over het proces rond cremeren, hierover doen allerlei “spookverhalen" de ronde. Een Open Dag is de juiste gelegenheid om duidelijkheid te krijgen over hoe het crematieproces precies in zijn werk gaat.

Barnevelde Krant. 9 oktober 2007. Servisch monument op begraafplaats Garderen is compleet
Ongeveer zestig belangstellenden en betrokken Serviërs zijn zaterdag getuige geweest van de onthulling van een plaquette met de afbeelding van een Servische soldaat bij het Servische monument op de begraafplaats in Garderen. De plaquette werd ingewijd door vader Bilbija Vojo, de hoogste geestelijke van de Servische Orthodoxe Kerk in Nederland.
De plaquette, gemaakt door 'Veluwehof Natuursteen' uit Voorthuizen, maakt het eind vorig jaar geplaatste monument compleet. Die verving het oude gedenkteken, dat in slechte staat was. Het monument herinnert aan 29 Servische soldaten die tijdens de Eerste Wereldoorlog in kamp Millingen bezweken aan de gevolgen van de Spaanse griep. Ook zijn zes paaltjes geplaatst met daartussen kettingen.

Ede Stad. 8 oktober 2007. 'Troost is kijken hoe de put eruit ziet'
Ze verloren een kind. Vier jaar later schreven ze 'Foto van een droom, Dagboek van een jong gezin over rouw, ziekte en houvast'. Sinds kort is het boek te koop. Bram en Yvonne Kasse uit Ede: ,,We hebben ons afgevraagd: hoe open?" Het werd 'heel open'. ,,Onze twijfels, onze angst... Als we willen bereiken dat mensen er steun aan hebben, moeten we open zijn. Anders wordt het beschouwend." Voor Bram, pabo-docent en kinderboekenschrijver, is het zijn achtste boek. In 2001 werd zijn eerste boek, 'Razende Rudolf' uitgegeven. Yvonne had nog geen schrijfervaring. Wel schreef ze een dagboekje over de elf dagen dat hun zoontje Roan leefde. ,,Voor mezelf, als herinnering."
Voorjaar 2005. Uitgeverij Ark Boeken vraagt Bram en Yvonne of ze een boek willen schrijven over het verlies van hun zoontje. Bram liep al lang met het plan om iets te doen met de periode die zoveel indruk op hen maakte. ,,Ik dacht: jij gaat een keer de knoop doorhakken. Het ging andersom." Het echtpaar hoefde niet lang na te denken over het verzoek. ,,Het viel op z'n plek. We zeiden: dit gaan we doen."......

Bezoek de internetsite van:
Naar Uitvaartmedia homepage