header-image

Hulp bij afscheid en verwerking

Praten over de dood is vaak al moeilijk. Praten over het afscheid van dierbaren en zeker over ons eigen afscheid is nog weer iets anders. Wij willen die drempel verlagen met informatie over de keuzes en mogelijkheden rondom een uitvaart: 'wat moet, mag en kan' bij een uitvaart.

checklinst

checklist:

Direct te doen na overlijden

Het overlijden van een dierbare is een ingrijpende gebeurtenis. Er komt van alles op je af ...

lees meer...

geld

wat zijn de kosten?

Overzicht kosten onderdelen

Uitvaartkosten zijn opgebouwd uit verschillende onderdelen. Hoeveel een uitvaart uiteindelijk kost is afhankelijk ...

lees meer...

niet vergeten

waar moet je op letten?

Het regelen van een uitvaart

Na een overlijden moet de uitvaart geregeld worden. Er moet van alles, terwijl de tijd stilstaat...

lees meer...

achtergrondveer

Executele, executeur of bewindvoerder

Dit is de persoon die bij testament is belast met het uitvoeren c.q. beheren van het vermogen, het bedrijf of dergelijke zaken na de dood van de erflater. Meestal gebeurt dit wanneer de erfgenamen nog minderjarig zijn of als de erflater de erfgenamen nog niet in staat acht deze zaken goed te kunnen beheren. De duur van het bewind kan gelden tot maximaal 5 jaar na overlijden van de erflater. De legitimarissen kunnen echter wel bezwaar indienen tegen zo'n bewind. In het testament wordt niet alleen een executeur aangewezen. Er moet ook in worden bepaald welke bevoegdheden de executeur heeft.

Ook is het mogelijk om meer dan één executeur te benoemen met iedereen eigen taak. Er zijn drie typen executeur, ieder aangeduid met sterren:

  • De een ster-executeur regelt alleen de uitvaart.
  • De twee sterren-executeur mag ook de nalatenschap afwikkelen en legaten uitkeren. Om schulden van de overledene te voldoen - bijvoorbeeld de erfbelasting - kan de erflater bepalen dat deze executeur ook zonder toestemming van de erfgenamen spullen uit de nalatenschap mag verkopen.
  • De driesterren-executeur heeft de meeste bevoegdheden. Hij of zij is vergelijkbaar met een bewindvoerder en mag eigenlijk alles omtrent de nalatenschap regelen zonder de medewerking van de erfgenamen, bijvoorbeeld de verkoop van onroerend goed.

De erflater doet er goed aan naast de bevoegdheden van de executeuren zijn eigen wensen duidelijk te benoemen in het testament.
Hoewel de executeur verregaande bevoegdheden kan hebben, moet hij of zij wel rekenschap afleggen van de activiteiten aan de andere erfgenamen, onder andere door het bijhouden van een administratie en een beschrijving van de boedel, zodat de nabestaanden weten wat er in de nalatenschap zit.

veel geraadpleegde onderwerpen

roze-uitvaart

Wettelijke voorschriften vervoermiddel

In de wet op de lijkbezorging wordt geen specifiek vervoermiddel genoemd waarin een overledene vervoerd dient te worden. Dit betekent in de praktijk dat in principe elk vervoermiddel toegestaan is van bakfiets tot roeiboot.

milieu

Milieueisen rondom de uitvaart

Milieueisen zijn niet alleen bedoeld om bodem- en luchtverontreiniging te voorkomen. Rondom een uitvaart zijn deze eisen ook ingegeven omdat sommige materialen het natuurlijke ontbindingsproces belemmeren.

boek-bril-telefoon

Codicil

Via een codicil kunt u zonder of naast een testament het een en ander regelen voor na uw overlijden. Aan het codicil worden de volgende eisen gesteld: 1. Het moet door uzelf handgeschreven zijn...

dummyklein

Geen testament

Als er geen testament is, bepaalt de wet hoe de erfenis verdeeld moet worden. De verdeling verloopt via het bloedverwantschap.

dummyklein

Gebruik van een lijkwade

Naast een kist is ook een lijkwade als omhulsel wettelijk toegestaan. Toch is het aan te raden, indien u in een lijkwade wilt worden begraven of gecremeerd, dat vooraf kenbaar te maken.

dummyklein

Voor eigen rekening

Indien de overledene niet in het bezit is van een uitvaartverzekering en/of beschikt over te weinig contant geld (op de bank) -om bijvoorbeeld de directe uitvaartkosten en/of spoedeisende rekeningen te betalen- kunnen er problemen ontstaan.

algemene informatie

Uitvaartinformatie.nl

Rusthoflaan 58-60
3034 XM Rotterdam
Nederland
010 820 97 53 (kantoor) / 085 0475508 (24/7)
info@uitvaartinformatie.nl