Afscheidsdiensten tijdelijk in Holiday Inn
Het crematoriumgedeelte van Rhijnhof blijft tijdens de verbouwingswerkzaamheden in gebruik. Uitzondering is de eerste week (van 3 tot 11 april), dan vinden er geen crematies plaats. Voor de afscheidsdiensten en condoleances kunnen nabestaanden terecht in een speciaal voor DELA ingerichte ruimte in het naastgelegen Holiday Inn. De ruimte biedt plaats aan 200 mensen en heeft een eigen ingang waardoor die goed gescheiden is van de andere activiteiten in het hotel.

Extra parkeerplaatsen
Onderdeel van de werkzaamheden is de aanleg van extra parkeerplaatsen. Door die in de plannen op te nemen komt coöperatie DELA tegemoet aan de bezwaren tegen de uitbreiding van omwonenden. Zij verwachten dat door de uitbreiding de parkeerdruk in hun buurt toeneemt. Na de aanpassingen van de plannen gaf de gemeente alsnog de vergunning voor de verbouwing af.
Meer kwaliteit voor bezoekers en medewerkers ‘We verbouwen het crematorium om zo de kwaliteit te verbeteren voor bezoekers en medewerkers. Het gaat dus niet om capaciteitsuitbreiding’, stelt locatiemanager Rob Mewe. ‘Het huidige crematorium voldeed niet meer aan de eisen van deze tijd en had zeker niet de uitstraling die we bij DELA willen. Het interieur krijgt een nieuw en kleurrijk jasje en we breiden onze dienstverlening uit met een eigen uitvaartcentrum.’

Uitbreiding aula- en koffietijden
In het uitvaartcentrum komt een verzorgingsruimte waar de nabestaanden, die hiervoor kiezen, bij de verzorging van hun overleden dierbare kunnen zijn. Daarnaast komen er twee rouwkamers, waarvan één 24-uurs kamer. Nabestaanden kunnen in deze speciale huiselijke kamer op ieder moment (ook ’s nachts) bij hun overleden dierbare zijn. Naast de huidige aula komt er een tweede aula met 150 zitplaatsen. ‘Nabestaanden krijgen nu nog meer mogelijkheden om een datum en tijdstip naar wens te kiezen voor het afscheid. De aula- en koffietijden worden van ieder drie kwartier uitgebreid naar twee keer een uur. Hier worden geen extra kosten voor in rekening gebracht’, aldus Rob Mewe.

algemene informatie

Uitvaartinformatie

Diaconessenpark 39
8917 GB Leeuwarden
Nederland
058-2139707
info@uitvaartinformatie.nl 

adverteren

Op het aanmeldformulier kunt u de gewenste gegevens voor een bedrijfsvermelding invullen.
Een bedrijfsvermelding in de Uitvaartadressengids.nl is ook te vinden op onze 4 thema websites.

 

Vrijblijvende offertes voor adverteren middels banners, advertorials etc. op de websites van Uitvaart Internet Diensten kunt u aanvragen via ons contactformulier

nieuwsbrief

Gratis aanmelding weeknieuwsbrief
De nieuwsbrief verschijnt wekelijks met de laatste nieuwsberichten, agenda's etc.

 

 

Klik hier voor een voorbeeld weeknieuwsbrief.

aanmelden nieuwsbrief