Erfbelasting en de successiewet
In de successiewet wordt de erf- en schenkbelasting geregeld. In de successiewet 2010 is successierecht veranderd in erfbelasting en het schenkingsrecht is veranderd in schenkbelasting. Jaarlijks worden de vrijstellingen voor de erfbelasting en schenkbelasting opnieuw vastgesteld.


Erfbelasting

Voor 2019 zijn de bedragen die vrijgesteld zijn als volgt:

Partner € 650.913,00
Kinderen en kleinkinderen € 20.616,00
Bepaalde zieke en gehandicapte kinderen € 61.840,00
Ouders € 48.821,00
Overige verkrijgers € 2.173,00

 


Belastingtarieven

Voor 2019 gelden de volgende tarieven voor de erfbelasting:

 

tariefgroep 1
(partner en kinderen)

tariefgroep 1A
(kleinkinderen)

tariefgroep 2
overige verkrijgers

tot € 124.727,--

10%

18%

30 %

vanaf € 124.727,--

20%

36%

40 %

 
Schenkbelasting
In 2019 is het van schenkbelasting vrijgestelde bedrag dat ouders hun kinderen kunnen schenken € 5.428,--. Dit geldt ook voor *pleeg- en **stiefkinderen.

Eenmalig kan tussen de 18e en 40e verjaardag van het kind gebruik gemaakt worden van een verhoogde vrijstelling. In het kalenderjaar 2019 is de vrijstelling € 26.040,--.
Indien de schenking wordt gebruikt voor een studie dan is het bedrag € 54.246,--.
Indien de schenking wordt gebruikt voor de aankoop van een huis  € 102.010,--.

Voor overige verkrijgers is het van schenkbelasting vrijgestelde bedrag € 2.173,-- .

NB éénmalig betekent dat er 1x gebruik gemaakt kan worden van een verhoogde vrijstelling. Of  ter vrije besteding, of voor een studie of voor de aankoop van een huis.  


Uitkeringen levens-, overlijdensverzekeringen e.d.

Als de overledene de premie heeft betaald is de uitkering met erfbelasting belast. Heeft de begunstigde echter de premie zelf betaald, dan is de uitkering niet belast met erfbelasting.


Erfbelasting en kunst

Wanneer u een waardevol kunstwerk erft, kunt u in aanmerking komen voor een kwijtscheldingsregeling. Het kunstwerk komt dan in handen van de staat. Zo kunnen waardevolle kunstwerken behouden blijven voor Nederland. In navolging van Engeland publiceert de overheid jaarlijks welke werken op deze wijze in staatshanden zijn gekomen en in welke musea deze zijn te bezichtigen. Dit om de belastingbetaler te informeren over wat er gebeurt met zijn geld en om kunstbezitters aan te moedigen van deze regeling gebruik te maken.

*Pleegkinderen: kinderen die door anderen dan de biologische ouders verzorgd/opgevoed worden.
** Stiefkinderen: kinderen uit een eerder huwelijk van een partner.
Meer informatie over Erfbelasting vindt u hier


Terug naar inhoudsopgave Nalatenschap

Terug naar inhoudsopgave Uitvaart encyclopedie

 

 

 

Erfbelasting en de successiewet
In de successiewet wordt de erf- en schenkbelasting geregeld. In de successiewet 2010 is successierecht veranderd in erfbelasting en het schenkingsrecht is veranderd in schenkbelasting. Jaarlijks worden de vrijstellingen voor de erfbelasting en schenkbelasting opnieuw vastgesteld.


Erfbelasting

Voor 2017 zijn de bedragen die vrijgesteld zijn als volgt:

Partner € 638.089
Kinderen en kleinkinderen € 20.209
Bepaalde zieke en gehandicapte kinderen € 60.621
Ouders € 47.859
Overige verkrijgers € 2.129

Alle vrijstellingen zijn met ingang van 1 januari 2010 voetvrijstellingen. De vrijstelling vervalt dus niet als er meer wordt verkregen.


Belastingtarieven

Voor 2017 gelden de volgende tarieven voor de erfbelasting:

 

tariefgroep 1
(partner en kinderen)

tariefgroep 1A
(kleinkinderen)

tariefgroep 2
overige verkrijgers

tot € 122.269,--

10%

18%

30 %

vanaf € 122.269,--

20%

36%

40 %

 
Schenkbelasting
In 2017 is het van schenkbelasting vrijgestelde bedrag dat ouders hun kinderen kunnen schenken € 5.320,--. Dit geldt ook voor *pleeg- en **stiefkinderen.

Eenmalig kan gebruik gemaakt worden van een verhoogde vrijstelling, namelijk tussen de 18e en 40e verjaardag van het kind. Als hiervan in het kalenderjaar 2016 gebruik wordt gemaakt is de vrijstelling € 25.526,--. Indien de schenking wordt gebruikt voor de aankoop van een huis of voor een studie dan is het bedrag € 53.176,--.

Voor overige verkrijgers is het van schenkbelasting vrijgestelde bedrag € 2.129,-- .


Uitkeringen levens-, overlijdensverzekeringen e.d.

Als de overledene de premie heeft betaald is de uitkering met erfbelasting belast. Heeft de begunstigde echter de premie zelf betaald, dan is de uitkering niet belast met erfbelasting.


Erfbelasting en kunst

Wanneer u een waardevol kunstwerk erft, kunt u in aanmerking komen voor een kwijtscheldingsregeling. Het kunstwerk komt dan in handen van de staat. Zo kunnen waardevolle kunstwerken behouden blijven voor Nederland. In navolging van Engeland publiceert de overheid jaarlijks welke werken op deze wijze in staatshanden zijn gekomen en in welke musea deze zijn te bezichtigen. Dit om de belastingbetaler te informeren over wat er gebeurt met zijn geld en om kunstbezitters aan te moedigen van deze regeling gebruik te maken.

*Pleegkinderen: kinderen die door anderen dan de biologische ouders verzorgd/opgevoed worden.
** Stiefkinderen: kinderen uit een eerder huwelijk van een partner.
Meer informatie over Erfbelasting vindt u hier


Terug naar inhoudsopgave Nalatenschap

Terug naar inhoudsopgave Uitvaart encyclopedie

 

 

 

Successiewet
In 2010 is de successiewet gewijzigd. Daarin is successierecht veranderd in erfbelasting. Het schenkingsrecht is veranderd in schenkbelasting.


Erfbelasting

Voor 2015 zijn de bedragen die vrijgesteld zijn als volgt:

Partner € 633.014
Kinderen en kleinkinderen € 20.047
Bepaalde zieke en gehandicapte kinderen € 60.138
Ouders € 47.477
Overige verkrijgers € 2.111

Alle vrijstellingen zijn met ingang van 1 januari 2010 voetvrijstellingen. De vrijstelling vervalt dus niet als er meer wordt verkregen.


Belastingtarieven

Voor 2015 gelden de volgende tarieven voor de erfbelasting:

 

tariefgroep 1
(partner en kinderen)

tariefgroep 1A
(kleinkinderen)

tariefgroep 2
overige verkrijgers

tot € 117.214,--

10%

18%

30 %

vanaf € 117.214,--

20%

36%

40 %

 
Schenkbelasting
In 2015 is het van schenkbelasting vrijgestelde bedrag dat ouders hun kinderen kunnen schenken € 5.277--. Dit geldt ook voor *pleeg- en **stiefkinderen.

Eenmalig kan gebruik gemaakt worden van een verhoogde vrijstelling, namelijk tussen de 18e en 40e verjaardag van het kind. Als hiervan in het kalenderjaar 2015 gebruik wordt gemaakt is de vrijstelling € 25.322,--. Indien de schenking wordt gebruikt voor de aankoop van een huis of voor een studie dan is het bedrag € 52.752.--.

Voor overige verkrijgers is het van schenkbelasting vrijgestelde bedrag € 2.111,-- .


Uitkeringen levens-, overlijdensverzekeringen e.d.

Als de overledene de premie heeft betaald is de uitkering met erfbelasting belast. Heeft de begunstigde echter de premie zelf betaald, dan is de uitkering niet belast met erfbelasting.


Erfbelasting en kunst

Wanneer u een waardevol kunstwerk erft, kunt u in aanmerking komen voor een kwijtscheldingsregeling. Het kunstwerk komt dan in handen van de staat. Zo kunnen waardevolle kunstwerken behouden blijven voor Nederland. In navolging van Engeland publiceert de overheid jaarlijks welke werken op deze wijze in staatshanden zijn gekomen en in welke musea deze zijn te bezichtigen. Dit om de belastingbetaler te informeren over wat er gebeurt met zijn geld en om kunstbezitters aan te moedigen van deze regeling gebruik te maken.

*Pleegkinderen: kinderen die door anderen dan de biologische ouders verzorgd/opgevoed worden.
** Stiefkinderen: kinderen uit een eerder huwelijk van een partner.
Meer informatie over Erfbelasting vindt u hier


Terug naar inhoudsopgave Nalatenschap

Terug naar inhoudsopgave Uitvaart encyclopedie

 

 

Erfbelasting en de successiewet
In de successiewet wordt de erf- en schenkbelasting geregeld. In de successiewet 2010 is successierecht veranderd in erfbelasting en het schenkingsrecht is veranderd in schenkbelasting. Jaarlijks worden de vrijstellingen voor de erfbelasting en schenkbelasting opnieuw vastgesteld.


Erfbelasting

Voor 2018 zijn de bedragen die vrijgesteld zijn als volgt:

Partner € 643.194,00
Kinderen en kleinkinderen € 20.371,00
Bepaalde zieke en gehandicapte kinderen € 61.106,00
Ouders € 48.242,00
Overige verkrijgers € 2.147,00

 


Belastingtarieven

Voor 2018 gelden de volgende tarieven voor de erfbelasting:

 

tariefgroep 1
(partner en kinderen)

tariefgroep 1A
(kleinkinderen)

tariefgroep 2
overige verkrijgers

tot € 123.248,--

10%

18%

30 %

vanaf € 123.248,--

20%

36%

40 %

 
Schenkbelasting
In 2018 is het van schenkbelasting vrijgestelde bedrag dat ouders hun kinderen kunnen schenken € 5.363,--. Dit geldt ook voor *pleeg- en **stiefkinderen.

Eenmalig kan tussen de 18e en 40e verjaardag van het kind gebruik gemaakt worden van een verhoogde vrijstelling. In het kalenderjaar 2018 is de vrijstelling € 25.731,--.
Indien de schenking wordt gebruikt voor een studie dan is het bedrag € 53.602,--.
Indien de schenking wordt gebruikt voor de aankoop van een huis  € 100.800,--.

Voor overige verkrijgers is het van schenkbelasting vrijgestelde bedrag € 2.147,-- .


Uitkeringen levens-, overlijdensverzekeringen e.d.

Als de overledene de premie heeft betaald is de uitkering met erfbelasting belast. Heeft de begunstigde echter de premie zelf betaald, dan is de uitkering niet belast met erfbelasting.


Erfbelasting en kunst

Wanneer u een waardevol kunstwerk erft, kunt u in aanmerking komen voor een kwijtscheldingsregeling. Het kunstwerk komt dan in handen van de staat. Zo kunnen waardevolle kunstwerken behouden blijven voor Nederland. In navolging van Engeland publiceert de overheid jaarlijks welke werken op deze wijze in staatshanden zijn gekomen en in welke musea deze zijn te bezichtigen. Dit om de belastingbetaler te informeren over wat er gebeurt met zijn geld en om kunstbezitters aan te moedigen van deze regeling gebruik te maken.

*Pleegkinderen: kinderen die door anderen dan de biologische ouders verzorgd/opgevoed worden.
** Stiefkinderen: kinderen uit een eerder huwelijk van een partner.
Meer informatie over Erfbelasting vindt u hier


Terug naar inhoudsopgave Nalatenschap

Terug naar inhoudsopgave Uitvaart encyclopedie

 

 

 

1. Maak een draaiboek met praktische wensen ook als het één en ander in het testament is vastgelegd, dat maakt de taak voor de executeur , of voor de verantwoordelijke vereffenaar(s) veel makkelijker.

2. Heeft men één of meerdere kluizen, leg dan in het draaiboek vast waar de sleutels te vinden zijn. Zijn er wachtwoorden nodig om toegang te verkrijgen tot relevante of belangrijke informatie, zorg dat dit ook in het draaiboek wordt vastgelegd zodat alles is terug te vinden.

3. Wil men de nabestaanden niet opzadelen met allerlei administratieve zaken na overlijden, maak dan gebruik van een externe professional organizer die kan helpen bij allerlei praktische zaken, zoals het opstellen van een draaiboek, maar ook in het leeghalen van de woning en het verkopen van de boedel;

Naast deze drie praktische tips is het raadzaam regelmatig wensen met familie te bespreken en het draaiboek aan te passen als er veranderingen plaatsvinden.


Terug naar inhoudsopgave Nalatenschap

Teurg naar inhoudsopgave Uitvaart encyclopedie


 

Subcategorieën

adverteren

  • Ik wil een bedrijfsvermelding in de Uitvaartadressengids.nl welke ook te vinden is op Mensenlinq.nl
    Mail voor meer informatie: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

  • Vrijblijvende offerte voor adverteren (banners etc.) op de websites van Uitvaart Internet Diensten kunt u aanvragen via ons contactformulier

nieuwsbrief

  • Klik hier voor gratis aanmelding.
    De nieuwsbrief verschijnt wekelijks met de laatste nieuwsberichten, agenda's etc.
  • Klik hier voor een voorbeeld weeknieuwsbrief.