Wettelijke eisen kist of ander omhulsel

Eisen kist of omhulsel

In de Wet op de lijkbezorging wordt in hoofdstuk II art. 8 gesproken van een kist of ander omhulsel. Daarmee is dus ook een lijkwade als omhulsel wettelijk toegestaan.

Toch is het aan te raden, indien u in een lijkwade wilt worden begraven of gecremeerd, dat kenbaar te maken in een testament of een codicil. Daarnaast zal er een draagbaar nodig zijn, om de overledene te kunnen dragen en vervoeren.

In het Besluit op de lijkbezorging, waarin de voorschriften ter uitvoering van de Wet zijn opgenomen, wordt bepaald dat het omhulsel moet zijn afgestemd op het doel tot begraven of cremeren.

Er mag voor een omhulsel geen gebruik worden gemaakt van kunstoffen of metalen. Bij voorkeur dient gebruik gemaakt te worden van natuurlijke materialen. Daarnaast moet het materiaal dat gebruikt wordt voor een omhulsel ook aan een aantal specifieke (milieu) voorwaarden voldoen.

Natuurlijke grondstoffen

De voorkeur voor natuurlijke grondstoffen heeft als reden, dat door het gebruik van kunststoffen de lijkvertering onnodig kan worden belemmerd. De wet eist dat bij het gebruik van materialen en toepassingen het lijk binnen tien jaar volledig geskeletteerd (verteerd) dient te zijn.

In de praktijk betekent dat vrijwel alle natuurlijke stoffen toegelaten zijn, mits deze stoffen voldoende doorlaatbaar zijn van water en lucht en de stof -met name bij lijkhoezen c.q. lijkwaden- het gewicht van het lijk kan dragen.

Nadere eisen

Als u voor een lijkwade kiest is het raadzaam na te gaan of een begraafplaats of crematorium aanvullende eisen stelt.
Op sommige begraafplaatsen mag u de overledene zelf in het graf leggen, op anderen niet.

Ook kan men eisen dat er een plank onder de overledene ligt, zodat de overledene b.v. via een soort lift kan dalen in het graf. Ook is gebleken dat niet alle crematoria overledenen zonder kist accepteren.
Het is overigens wel zo, dat de meeste crematoria de verplichting stellen dat ook hier een plank of i.d. onder de overledene ligt, maar dit heeft alles te maken met de invoer van de overledene in de oven.

Er wordt doorgaans gebruik van een soort heftruck, waarbij de kist op de lepels van de heftruck wordt gezet om zo in de oven te worden  geschoven.

De eventuele opmerking van een uitvaartverzorger of crematorium dat de lijkwade brandgevaar zou opleveren, kunt u geheel terzijde schuiven. Indien zij de lijkwade met toestemming nat maken of voorzien van natte kranten dan kan er echt geen brand optreden. Deze voorzorg wordt overigens ook genomen bij de gelakte en gepolitoerde kisten, die afkomstig zijn uit het buitenland.